JamesCrypto79

VN-Index trên đường chinh phục mốc 1077 trước khi về 950

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kịch bản 1: Lập đỉnh 1077 vào quý 1 năm 2020, sau đó rớt xuống 1000, và hồi lên 1100 vào quý 4 năm 2020.

Kịch bản 2: Lập đỉnh 1077 vào quý 1 năm 2020, sau đó rớt xuống 950 (phá NHT 1000), hồi lên 1000 vào quý 4.2020.
Với kịch bản này ta sẽ thấy Vn-Index có thể lập đáy khoảng 800 vào giữa 2021.

Điều kiện xảy ra là VN-Index giữ được NHT 970-950.
***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Giao dịch đang hoạt động: Đang gặp khó tại NKC 980
Bình luận: Re-test lại NHT 950. TT đang quá tiêu cực.
Giao dịch đang hoạt động: Tuần này giữ được NHT 950-940, tuần sau sẽ có tuần hồi phục kỹ thuật. Mốc hồi phục đến hết năm 2019 là 980-1000-1070.
Giao dịch đang hoạt động: Tuần tiếp theo từ 9.12 đến 13.12 VN-Index sẽ chinh phục lại mốc 980.
Giao dịch đang hoạt động: Đã chạm 970.
Giao dịch đang hoạt động: Retest lại NHT 950 một lần nữa.