JamesCrypto68

VN-Index trên đường chinh phục mốc 1077 trước khi về 950

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kịch bản 1: Lập đỉnh 1077 vào quý 1 năm 2020, sau đó rớt xuống 1000, và hồi lên 1100 vào quý 4 năm 2020.

Kịch bản 2: Lập đỉnh 1077 vào quý 1 năm 2020, sau đó rớt xuống 950 (phá NHT 1000), hồi lên 1000 vào quý 4.2020.
Với kịch bản này ta sẽ thấy Vn-Index có thể lập đáy khoảng 800 vào giữa 2021.

Điều kiện xảy ra là VN-Index giữ được NHT 970-950.
***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Giao dịch đang hoạt động:
Đang gặp khó tại NKC 980
Bình luận:
Re-test lại NHT 950. TT đang quá tiêu cực.
Giao dịch đang hoạt động:
Tuần này giữ được NHT 950-940, tuần sau sẽ có tuần hồi phục kỹ thuật. Mốc hồi phục đến hết năm 2019 là 980-1000-1070.
Giao dịch đang hoạt động:
Tuần tiếp theo từ 9.12 đến 13.12 VN-Index sẽ chinh phục lại mốc 980.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã chạm 970.
Giao dịch đang hoạt động:
Retest lại NHT 950 một lần nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.