trieutv

VN-Index sẽ test lại 1230, vì sao?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Quan sát trên đồ thị không khó để nhận ra chỉ số HOSE:VNINDEX đã tăng từ 649 lên 1424 trải qua 5 sóng đẩy.

VN-Index đã hoàn thành sóng hiệu chỉnh A về 1225.52 và đang diễn biến sóng B là sóng dạng tam giác. Vì thế mục tiêu sóng C kế tiếp bằng chiều cao sóng B tại mức quanh 1230.

Thị trường sẽ trả lời cho chúng ta biết chính xác.