toansystem

VNindex tổng quan tuần từ 9/5 - 13/5/22

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex tổng quan tuần từ 9/5 - 13/5/22
Vẫn trong downtrend dài hạn
Thị trường đang có xu hướng tích lũy phân phối và sideway biên độ rộng quanh 1300 - 1400
Giá đang có xu hướng xuống lại vùng 1300 và tăng lại vùng 1385 trước khi quyết định đi theo mô hình 2 đáy tăng hoặc mô hình cờ.
* Nếu test thất bại giá sẽ quay về sâu hơn 1200, nếu tình hình kinh tế địa chính trị và dịch bệnh không có gì đột biến đột xuất thì kịch bản giảm sâu này rất khó xảy ra.
Giai đoạn dễ mất tiền anh em hãy cẩn thận giảm volumn và trữ tiền mặt nhé

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.