mmfxtrading

Vnindex - 2 lần công phá không thành công 1000

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hôm nay Vnindex tiếp túc không vượt qua được ngưỡng cản 1000 và đồng thời nến daily dáng nến shooting star thể hiện momentum đi xuống khá cao. Nhiều khả năng ngày mai sẽ là một ngày đỏ của thị trường khi Vnindex sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ tại 985 ( tia màu vàng).
Nếu mai mà giá xuyên qua ngưỡng hỗ trợ này kèm theo volume vẫn duy trì ở mức cao thì khả năng điều chỉnh sâu hơn có khả năng rất cao. Hạn chế mua, chốt lãi cổ phiếu ngắn hạn chờ đợi nhịp điều chỉnh là điều nên làm :D
Good luck!
Bình luận: Chẹp chẹp hnay trong phiên giảm xong cuối phiên ae lại bắt đáy cho nó lên rồi :D Mai chắc quẩy ngưỡng 1000 tiếp cho coi :))

Bình luận