HarryDamThanhHiepNWG

bức tranh thị trường tài chính vnindex 4.10.2022

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
sẽ có sự phục hồi ngày 4.10.2022
những chúng ta có nên vào hay không
cùng đón xem video nhé mọi người

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.