kinikeo

Bài 3: Cập nhật VNINDEX khung H4 và H1 (07/11/2022)

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Mình tiếp tục cập nhật phân tích về VNINDEX đầu tuần nhé.

Như 2 bài trước mình đã phân tích về sóng điều chỉnh của VNINDEX trên các khung lớn W, D1. Bài này mình sẽ phân tích ở khung nhỏ hơn H4 và H1.
Ở bài 2 mình cập nhật nhanh về VNINDEX và đang dự kiến nó sẽ rơi về vùng 900-920 điểm thậm chí là thấp hơn ở 850 điểm. Và để làm rõ hơn về việc vì sao mình lại view nó về những vùng đó thì bài này mình sẽ phân tích chi tiết ở khung nhỏ hơn – khung H4 và H1.

Trên khung H4, Ki dự kiến VNINDEX chạy một sóng zigzag ABC.
Có một hướng dẫn dự báo đối với sóng C như sau: Sóng C thường kết thúc khi chạm đến trendline kẻ từ điểm kết thúc của A song song với trendline nối giữa điểm khởi đầu sóng A và điểm kết thúc của sóng B.
Đây chỉ là một hướng dẫn sóng chứ không phải bắt buộc phải như vậy, cho nên trường hợp này mình chỉ có thể kỳ vọng sóng C đạt đáy khi chạm trendline nối từ đáy A song song với trendline nối điểm bắt đầu của A đến đỉnh B (xem hình vẽ) – vùng 850 - 870 điểm.

Trên khung H1, Ki dự kiến hiện tại VNINDEX đang chạy sóng C và sóng này là một sóng đẩy 12345 (màu xanh) với xu hướng giảm.
Sóng đẩy này đã hoàn thành sóng 1 và 3 (màu hồng), còn một sóng 5 nữa, do sóng 3 mở rộng đến 2.618 (màu trắng) nên sóng 5 sẽ kỳ vọng đến fibo 3.618 - vùng 870 điểm, cũng gần trùng với fibo mở rộng 1.236 (màu vàng), hơn nữa TP của mô hình vai đầu vai cũng là vùng này.

Trường hợp, sóng 3 của C không mở rộng như mình dự kiến ở trên thì sóng C đã chạy đủ 5 sóng và đạt đúng fibo 2.618 và sẽ chạy sóng hồi từ đây.

Trên đây là phân tích của cá nhân mình về VNINDEX, không phải chắc chắn thị trường sẽ như vậy nên chỉ mang tính chất tham khảo.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.

VNINDEX
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/?symbol=BYBIT%3ABANDUSDT.P

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.