ArthurZeta

VNINDEX TUẦN 4-8/11

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tuần qua có số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng là GDP giảm . Nhưng chuyện đó ai cũng biết rồi, và nó được được chiết khấu vào giá ngay từ đầu tháng 7. GDP là lagging indicator, là thể hiện chuyện đã xảy ra rồi. Mà thị trường chứng khoán là KỲ VỌNG. Kiểu nếu bạn cứ đợi, công ty làm ăn ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trên báo cáo tài chính, rồi một cộng trừ nhân chia, Ồ, thấy tốt quá. MUA MUA. Thì bạn đã đến tiệc, lúc tiệc sắp tàn rồi.

BCTC mà cứ cộng trừ nhân chia thì ai cũng làm được, chẳng gì khác biệt. Nhìn vào phải dự phóng được tương lai. Ví dụ như có khoản đầu tư chưa được ghi nhận theo giá trị trường, rồi giá thế giới tăng trong khi hàng tồn kho nhiều,...Như DCF, 10 người cho ra 50 giá khác nhau. Vậy mới có thị trường. Chứ ai cũng mua bán tại 1 điểm thì mua bán cho ai.

Về thị trường chứng khoán, thì cũng khá e dè nên có thể thời gian tới sẽ đánh tăng nhanh để hút thị trường.

À mình cũng không muốn nói đến người khác, như nếu bạn theo dõi Chiên Da, Dám Đốc nào hô thị trường về 1100, 1200 thì phải xem lại độ tin cậy của những người đó nha. Vì tuần qua tự doanh, và tổ chức đều mua ròng. Chỉ có cá nhân là bán.

Về dịch bệnh, thì trước mình có dự báo dịch sẽ giảm ở ngày 30/8 ngay đỉnh dịch. Và theo mình nghĩ sẽ không có đợi tái bùng phát nào như này nữa, có thì chỉ cục bộ, lát đát thôi.

Nói chung là vậy, ở trên thị trường, chịu khó đọc chọn lọc, đừng hành động theo người khác, quan sát, từ từ kiên trì bạn cũng sẽ hơn chính mình từng ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.