HoangMinhchannel

VNINDEX kết thúc tuần và khả năng sẽ breakout mô hình sóng chéo

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kết thúc phiên hôm nay, thị trường đóng cửa tăng gần 24 điểm, tín hiệu đóng cửa của ngày hôm nay đang cho thấy khả năng cao sẽ vượt kênh giá trong ngày thứ 2 và thứ 3 của tuần kế tiếp.

Theo như thường lệ thì khi thị trường được gom mạnh trong phiên ngày thứ 6 thì nó sẽ kéo dài lực cầu đến phiên ngày thứ 3 tuần sau, ngoài ra nếu chúng ta quan sát thì cây nến ngắn hạn đóng cửa ngay kênh giá này sẽ cho thấy xác suất 60-70% khả năng cao sẽ breakout kênh giá nối (B) và (D) trong phiên thứ 2 đầu tuần.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.