HoangMinhchannel

TỔNG QUAN VNINDEX TUẦN (10/1 - 14/1)

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kết thúc tuần vừa rồi, thị trường chung bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các thông tin liên quan đến vụ việc bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiiêm đã làm cho thị trường có tuần giảm điểm mạnh đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu thuộc với nhóm ngành BĐS.

Tuy nhiên, theo góc nhìn khách quan thì vấn đề này hiện tại có lẻ chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn, nếu như trong thời gian tới có những diễn biến tích cực như việc có doanh nghiệp bước vào đấu giá trở lại đối với khu vực đất đang "nóng" này thì thị trường sẽ có dấu hiệu tích cực hơn.

Nếu đánh giá về mẫu sóng đang di chuyển thì ta sẽ thấy xu hướng tăng bắt đầu diễn biến từ thời điểm rớt mạnh ở tháng 7 thì đã liên tục tăng đủ gần như 5 sóng đến vùng đỉnh 153x, khả năng sẽ có thể xảy ra 1 đợt điều chỉnh tương đối mạnh trong thời gian tới về quanh vùng 141x - 142x. Nhưng trước khi có dấu hiệu điều chỉnh, thị trường cần phải kiểm tra lại mốc đinh 153x trong tuần sau và nếu như giá không thể vượt qua khỏi được vùng đỉnh này thì xu hướng giảm sẽ càng được xác nhận rõ ràng hơn.

Chính vì vậy, nhà đầu tư có thể canh nhịp thoát hàng để bảo vệ lợi nhuân5 khi chỉ số chung quay về vùng đỉnh cũ và chờ cơ hội đảo hàng trong năm 2022.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.