HoangMinhchannel

VNIndex tiếp tục xuất hiện tín hiệu điều chỉnh

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Theo như bài nhận định trước đó, VNIndex vẫn đang kỳ vọng sẽ có đợt vượt qua mốc 1482 để tiếp tục tiến về đỉnh cũ 1500. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực từ tâm lý của thị trường thế giới, nên khả năng thị trường trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

VNIndex hiện tại đang có chiều hướng tiêu cực trong ngắn hạn khi giá đang hình thành mẫu sóng điều chỉnh nhanh, dự kiến khả năng trong vài ngày nữa sẽ có đợt giảm về quanh 144x - 146x.

Theo như đánh nhãn sóng ngày hôm qua trong thì hôm nay có thể là đợt sóng tích luỹ cuối (Sóng 5) trong biên này và khả năng ngày mai hoặc thứ 5 sẽ là ngày thoát ra khỏi vùng tích luỹ này.

Có 2 giả thuyết tại vùng này
GT1: Giá thủng 1473 thì sẽ rơi thẳng về 1438 - 1448, gần nhất là 1460 (60% diễn ra).
GT2: Giá vượt lên 1482 1483 và tăng mạnh kéo về đỉnh cũ 1500 (20% diễn ra).

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.