HoangMinhchannel

VNINDEX kết thúc mô hình tích luỹ ngắn hạn

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX hiện tại đang có dấu hiệu điều chỉnh tương đối mạnh quanh vùng đỉnh 127x - 128x sau khoảng thời gian tích luỹ quanh vùng biên 1251 - 1287, ngoài ra quan sát khối lượng mua bán ta sẽ thấy áp lực bán đang bắt đầu hiện rõ lên quanh khu vực này khi giá 3 lần tạo đỉnh quanh tại đây.

Còn nếu xem xét cấu trúc sóng tổng thể thì ta sẽ thấy kể từ đợt tích luỹ đi ngang quanh vùng biên 1251 - 1287, giá đã chạy đủ 5 sóng, cho thấy khả năng đợt tích luỹ này đã gần như kết thúc và chuẩn bị có một đợt sóng mới sẽ xảy ra. Nếu trong chiều nay, giá xác nhận breakout qua khỏi đường neckline nối 3 đỉnh ngắn hạn thì sẽ có 1 đợt giảm về quanh 1250.

Chúng ta sẽ theo dõi vùng Retest quan trọng là 124x - 125x, nếu như giá quay lại quanh khu vực này mà lực cầu vào mạnh thì thị trường sẽ tạo chu kỳ sóng tăng mới.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.