HoangMinhchannel

VNINDEX giả định hoàn thành 5 sóng giảm ngắn hạn

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau 1 tuần giảm điểm mạnh kể từ vùng đỉnh 128x - 129x đến nay, VNINDEX hiện tại đang có dấu hiệu phá thủng vùng hỗ trợ quan trọng 1243 - 1245, cho thấy áp lực bán vẫn còn tương đối mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu đánh nhãn sóng trong giai đoạn ngắn hạn, ta có thể giả định 5 sóng giảm ngắn có khả năng đã kết thúc trong phiên hôm nay khi lực cầu đang có dấu hiệu quay trở lại, tạo vị thế cân bằng, điều nhìn thấy rõ nhất là khối lượng Mua/Bán đang được thể hiện khi lực Mua đang bắt đầu chiếm ưu thế. Có khả năng trong ngắn hạn, giá sẽ có thể quay trở lại kiểm tra quanh vùng 1245 - 1245, nếu như thị trường chung đủ lực cầu và bức phá qua khỏi mốc này thì khả năng xu hướng hồi phục sẽ tiếp tục quay trở lại trong thời gian tới.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.