cuongdongphu

Khả năng có đợt test lại

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Vnindex M30: trạm kênh giá trên
- RSI phân kỳ. Khả năng test lại 783. xx