MrDonnie

Đánh giá thị trường nội tại

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Nếu bám sát bảng điện thì mọi người có thể nhận thấy thị trường rơi mất 12 điểm chỉ vài phút, sau đó 5p lại lấy lại 9 điểm. Chúng ta có thể nhận thấy đây là 1 dấu hiệu khá nặng về đầu cơ. Khi mới bắt đầu giảm điểm đã hoảng loạn đem đi bán rồi lại canh mã nào đang lên mua vào ngay, trong tích tắc, thị trường hồi lại thì tranh nhau mua đuổi. Chúng ta có thể thấy vận động của thị trường đang diễn ra như thế. Mọi người và đặc biệt là các nhà đầu tư mới vào thị trường nên nắm rõ sức mạnh nội tại của 1 mã, liệu tiềm năng phát triển có không; đội ngũ ban lãnh đạo có tầm không; vị thế trên thị trường thế nào; nếu bản chất nội tại nó tốt thì hà cớ gì mà không cầm chắc trong tay mà lại bán trong hoảng loạn. Nội tại tốt cùng với sóng ngành, giá trị sau này có thể tính bằng lần, thậm chí vài chục lần. Vì vậy anh/chị nào đầu tư, hiểu rõ về nội tại của mã mình đang cầm, phải thật bình tĩnh không nên hoảng loạn trước nhựng dư luận. Chúc quý nhà đầu tư thịnh vượng
HOSE:IJC HOSE:MBB NYSE:SZC AMEX:DBC HOSE:HSG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.