MINHTUONG17

Dự đoán xu hướng VNINDEX ngắn hạn.

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xin chào!

VNINDEX đã có một tuần tương đối khó khăn khi giá muốn rớt khỏi vùng 880.
Hiện nay đã có một sự hồi phục nhẹ từ vùng đáy 86 của nhịp vừa rồi, mình nghĩ rằng trong tuần này ( từ ngày 14/1/2019) giá sẽ có một nhịp giảm tiếp từ vùng giá 91 để test lại cùng đáy vừa rồi.
Điểm cắt lỗ sẽ nằm ở vùng 925 tùy theo tình hình thực tế lúc đó.

Nếu thành công thì sẽ có một nhịp tăng tiếp.

Chúc ace giao dịch tốt!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.