minhmango

VNIndex - ngưỡng 1000 tiếp tục thử thách chỉ số

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ bảy liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ ngày 01 /08 khi tăng 0,3% trong phiên hôm qua.
Tuy nhiên, đồ thị VN-Index xuất hiện mẫu nến Spinning top cho thấy sự lưỡng lự của nhóm dẫn dắt trước kháng cự đỉnh cũ tại 1000 điểm của chỉ số này.
Dự báo trong phiên hôm nay, thị trường có thể tiếp tục biến động giằng co, trong đó, VN-Index có khả năng sẽ xuất hiện phiên điều chỉnh nhẹ từ kháng cự 1000 điểm để kiểm định hỗ trợ MA5 tại 990 điểm.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.