mmfxtrading

VNINDEX - Hỗ trợ chưa bị phá, cơ hội mong manh

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Mức nền 880 một lần nữa lại làm tốt vai trò nâng đỡ VNINDEX , giúp vùng hỗ trợ trụ vững trước những đợt giảm liên tiếp.
ín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của VN-Index, vẫn duy trì ở mức Tiêu cực. Ngưỡng kháng cự MA5 của chỉ số này đang lần lượt nằm tại 900 điểm. Về mặt lý thuyết, các chỉ số này sẽ xuất hiện nhịp hồi phục từ vùng hỗ trợ, tuy nhiên lực cầu yếu với nền tảng thanh khoản thấp đang và có thể sẽ là rào cản cho những nỗ lực này. Dự báo, thị trường với đại diện là VN-Index có thể tiếp tục có những biến động hẹp với thanh khoản thấp trong phiên ngày mai, ngưỡng kháng cự 900 điểm có thể được retest lại. Tuy nhiên, nếu đóng cửa phía dưới mốc 890 điểm, chỉ số này sẽ đối diện với khả năng tiếp tục giảm điểm vào những ngày đầu năm 2019, hướng xuống những mức thấp điểm mới.
Hi vọng khá mong manh, nên đứng ngoài thị trường, hoặc qua phái sinh canh tăng là lại short.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.