HoangMinhchannel

VNIndex xác nhận xu hướng phục hồi trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIndex sau khi rơi mạnh về khu vực 1290 đã tạo thành mẫu 2 đáy ngắn hạn, tín hiệu này cho thấy khả năng hồi phục tương đối cao trong tuần này và tuần sau.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ có đợt hồi phục về quanh vùng 1340 - 1348 (Fibo 50%). Tại vùng này sẽ là vùng quan trọng tiếp theo để chờ đợi sự đảo chiều mạnh mẽ của thị trường.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.