AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH VNINEX 02/4/2019 CHUẨN BỊ GIẢM 42 ĐIỂM

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINVEX sau khi hình thành đỉnh sóng 5 và kết thúc sóng A hiệu chỉnh thì VNIDEX đang trong loạt sóng B + Phải phải của mô hình Vai Đầu Vai
Tín hiệu bán tháo trong phiên hôm nay ==> kết thúc sóng B tại 986 điểm và bắt đầu pha sóng C giảm đến 945 điểm