HoangMinhchannel

VNINDEX tiệm cận vùng cản quan trọng 1265 - 1275

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường chung trong giai đoạn vừa qua đã có 1 tuần phục hồi mạnh từ vùng 1185 kể từ khi tạo đáy tại 115x. Xu hướng phục hồi này được kỳ vọng chủ yếu bởi tín hiệu lạm phát có khả năng sẽ giảm trong giai đoạn tới khi đa phần giá cả hàng hoá đều đã hạ nhiệt, đặc biệt là giá dầu.

Nếu quan sát xu hướng phục hồi này ta sẽ thấy sau khi vượt qua khỏi vùng cản ngắn hạn 1220 - 1237 thì giá vẫn chưa có lần nào kiểm tra lại khu vực này mà vẫn tiếp tục kéo tăng điểm đến sát vùng cản tiếp theo là 1265 - 1275, vì vậy có thể giá sẽ tiếp tục tăng đến vùng cản này trong hôm nay và ngày mai và sau đó sẽ chịu áp lực bán quanh vùng này. Dự kiến sẽ có một đợt Retest ngắn hạn về quanh mốc 1220 - 1237 trước khi bắt đầu một đợt hồi phục mới.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.