trongvinh0403

VNI NHỮNG NGÀY CẬN TẾT, CẨN THẬN !

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trùng hợp nhờ có vụ tân hoàng minh bỏ cọc mà sóng chỉnh A-B-C lại hoàn thành sớm hơn dự kiến, về đúng chân sóng 4. Nên chắc trong tuần sau sẽ an toàn. Nhưng phải lưu ý lên đến 1500 có thể bị xả hàng mạnh nên chắc sẽ có cây đỏ dài, cố gắng giữ ít tiền mặt trong người mà còn bắt nhé các anh em chứng sĩ ♥

Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân, các bạn hãy tự đưa ra quyết định với đồng tiền của mình !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.