minhmango

VNINDEX điều chỉnh trước kháng cự mạnh

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VN-Index giảm điểm với các cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến trái chiều
Chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,16% trong phiên hôm nay, duy trì ở dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.000 điểm. Chỉ số chốt phiên ở mức 995,15 điểm với 14 mã tăng điểm và 14 mã giảm điểm trong giỏ VN30 .
Dự báo trong phiên hôm nay, áp lực bán có thể tiếp tục được thúc đẩy từ các kháng cự 997-1002 của VN-Index, 914 điểm của VN30 khiến hai chỉ số này có thể có phiên điều chỉnh giảm. Các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn MA5 của hai chỉ số này đang lần lượt nằm tại 990 điểm hay 908 điểm, thậm chí là các hỗ trợ sâu hơn của đường MA10 tại 983 điểm và 900 điểm cũng có thể sẽ được kiểm định. Đây là nhịp điều chỉnh cần thiết trước kháng cự mạnh.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.