HoangMinhchannel

VNINDEX xuất hiện tín hiệu FalseBreak

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường trong giai đoạn hiện tại đang xuất hiện tín hiệu FalseBreak, cụ thể sau khi cố gắng phá vỡ kênh giá nối 2 điểm bật trước đó thì giá đã quay ngược lại vào trong và dòng tiền cũng đang bắt đầu quay trở lại mạnh hơn khi quan sát lực chiến đấu giữa Mua và Bán bên dưới thì phe Mua đang giành phần thắng và lớn hơn mức trung bình. Ở những bài viết trước, chúng ta cũng đã giả định mô hình ABCDE hoàn thành thì xác suất 1 chu kỳ mới sẽ xuất hiện, vì vậy với tín hiệu này sẽ được xem là dấu hiệu quan trọng tích cực báo hiệu cho chu kỳ mới sau đó.

Tuy nhiên, có nhiều khả năng trong ngắn hạn, giá sẽ quay trở lại Retest quanh kênh giá bên dưới (Hình phải) để kiểm tra lực cầu, vùng này có thể sẽ tiếp tục xuất hiện lực cầu, nếu như lực cầu ở đây vẫn được hấp thụ thì sẽ có thể quay trở lại xu hướng tăng.

Giai đoạn này, các nhóm ngành chủ lực vẫn đang được hưởng lợi từ yếu tố vĩ mô vẫn sẽ là Bất động sản, Bất động sản KCN, Chứng khoán và Cảng biển.

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.