minhmango

VNINDEX không giữ vững được hỗ trợ 956

minhmango Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong khi các TTCK khác tại Châu Á tăng điểm trong phiên hôm nay thì chỉ số VN-Index đã có phiên giảm điểm mạnh và chạm mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua khi giảm mạnh 1,7% trong phiên hôm nay.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index đã chuyển xuống mức Tiêu cực. Sau khi đóng cửa dưới MA200 D1, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index là vùng đáy cũ tại 940 điểm
Dự báo trong phiên giao dịch ngày mai, các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn có thể sẽ thúc đẩy thị trường xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật. Theo đó, VN-Index có thể tăng nhẹ để kiểm định lại vùng 950-955 điểm
Tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường sẽ giảm trở lại sau nhịp hồi phục này để VN-Index thử thách ngưỡng hỗ trợ tại 940 điểm một lần nữa.
Bình luận:
Có dấu hiệu phá hỗ trợ

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.