toansystem

VNindex tổng quan tuần từ 2/5 - 6/5/22

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex tổng quan tuần từ 2/5 - 6/5/22
Vẫn trong downtrend trung hạn
Thị trường đang hồi sau khi giảm sâu và test lại trendline trung hạn
Hiện tại giá quanh vùng 1360
và có hướng hồi test lại lên vùng 1400-1420
* Nếu test thất bại giá sẽ quay về 1345 và mạnh hơn sẽ về vùng
1235 theo sóng C của elliot và Wyckoff
Giai đoạn nhạy cảm anh em nên ra tiền mặt
chờ xu hướng rõ ràng mới xuống tiền.

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.