MewTrader_Mew

Chứng KHoán Việt từ 21/11-25/11. Những mã cỏ phiếu cần quan tâm.

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
HOSE:VNINDEX
- Hiện tại xu hướng chính của VNINDEX vẫn là xu hướng giảm. Nhưng động lượng của xu hướng đã dần suy yếu.
- Xét về cầu trúc sóng thì vẫn là cấu trúc giảm
- Nhịp sideway chưa được thể hiện rõ ràng ở quanh mốc 880- 1000
Tổng kết:
VNindex đang có nhịp phục hồi tương đối ổn, khả năng sẽ có nhịp chỉnh nhẹ về 920 sau đó tiếp tục nhịp phục hồi ngắn hạn về 1040

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.