TedPham

TRẢI & NGHIỆM NOTES 2

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tập trung kiểm soát bản thân. Đừng cố gắng kiểm soát thị trường

- Thị trường không biết lắng nghe anh. Trong phần lớn các trường hợp, khi anh mong giá tăng thì nó giảm, khi anh muốn giá giảm thì nó lại tăng. Chính điều này giải thích vì sao trong thị trường số người thua luôn nhiều hơn số người thắng. Trader nhà nghề sẽ không cố gắng kiểm soát thị trường, thay vào đó họ đi kiểm soát bản thân mình. Khi diễn biến giá đi ngược với mong muốn, phán đoán lúc vào lệnh, thay vì ngoan cố ngồi ngặm nhấm vết thương đợi thị trường quay đầu theo ý mình, Trader nhà nghề sẽ đóng lệnh và quay đầu theo thị trường. Đối với họ, Market is always right! Có một điều tối quan trọng mà Trader cần phải tập trung kiểm soát đó là kỷ luật. Anh đã có một bộ quy tắc (rules) Trading cho riêng mình chưa? Nếu chưa thì hãy đi xây dựng nó trước khi anh đặt tiền vào real trade; còn nếu đã có, hãy theo nó như một cái máy. Đó gọi là kỷ luật. Đừng bao giờ phá bỏ hay đi ngược lại những quy tắc anh đã đặt ra. Jesses Livermore - ông tổ của thế giới Trading cũng thất bại mỗi khi không bám lấy quy tắc của riêng mình.

- Hàm chứa trong sự kỷ luật của người Trader còn bao gồm đặc tính kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn trong mọi trường hợp. Khi anh chưa vào lệnh hãy kiên nhẫn đợi Market cho anh những tín hiệu đúng như anh đã lên kế hoạch từ trước. Khi anh đang ôm lệnh, nếu giá vẫn chưa dịch chuyển theo ý anh trong khi các yếu tố cơ bản khác không thay đổi thì hãy kiên nhẫn đợi chờ thêm; khi giá đã dịch chuyển theo ý anh, khi đó Market nói cho anh biết anh đã đúng, càng phải kiên nhẫn để cho profit run tới khi nào Market có tín hiệu cảnh báo sự đảo chiều tiềm năng có thể xảy ra.

Kỷ Luật & Tự Kỷ: Đây là một điều đúng nhất trong tất cả những điều về Trading mà anh sẽ học được.

- Trading quả thật không có gì khó cả nếu chỉ nhìn bề mặt của vấn đề. Nhưng rất ít ai làm được. Lý do tại vì sao? Câu trả lời này nằm trong mỗi người. Mỗi người có một tư duy đặc biệt về lối nhìn đời, cách thức sinh sống. Từ đó mới tạo ra kiến thức cho mỗi cá nhân. Trading là một phản ảnh của tính tình bản thân mình trong cuộc chơi – hay mỗi cá nhân sẽ có một cách trade của riêng mình.

- Người mới trade thường chỉ chú ý vào việc mua bán, ít khi tự suy xét về hành động mua bán của mình. Đối với họ việc mua bán sẽ là quyết định của thành công trong Trading. Họ chưa biết đặt câu hỏi ngược lại. Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi về sự phân tích của mình. Họ còn suy nghĩ một chiều. Trong quá trình Trading, người Trader sẽ thu thập rất nhiều kinh nghiệm cá nhân. Mỗi kinh nghiệm đó là kết quả của một bài học đau thương hay vui mừng. Kinh nghiệm này dần dần sẽ được lưu trữ trong đầu mỗi người. Dựa vào đấy, người Trader lập ra cho mình một số luật lệ riêng biệt mà chỉ có cá nhân đó mới áp dụng chính xác được. Đem truyền cái này cho người khác họ sẽ ít thành công hơn. Những luật lệ này là những luật lệ mà từng cá nhân một phải theo cho thật sát. Nếu không thì sẽ thua rất nhanh.

- Những Traders khác như thế nào thì tui không biết, riêng cá nhân tui, tui có một số LUẬT bất di bất dịch. Và tui theo nó như một cái máy. Điều này giúp tui sống còn trong bao năm tháng của Trading. Nhưng không có gì trong đời là tuyệt đối, nhất là trong Trading. Cho nên rất nhiều khi tui bỏ mất cơ hội để thắng vì cái trade đó không có đưa ra tín hiệu mà tui muốn. Những lúc đó, nó đánh một câu hỏi lớn về phương pháp của mình. Tui có những hoài nghi về phương thức mình đã chọn. Và cũng rất nhiều lần tui bỏ nó để trade theo cái gì mình thích, trade theo cảm tính; thế rồi... kết quả cũng chẳng đi tới đâu. Dần dần thời gian qua, tui thấy chỉ những LUẬT bất di bất dịch của mình là cách thức đem lại cho tui nhiều thành công nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.