BLOGFOREXVIET

VNINDEX CÒN GÌ ĐÂU ĐỂ GIẢM NỮA

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX đang ở vùng hỗ trợ Buy rất mạnh, fibo cũng đã đạt giới hạn. giá sẽ tăng lại rất nhanh bất chấp dịch bệnh hay các vấn đề khác.
* Mô hình 2 đáy rất rõ ràng
* Hỗ trợ cứng 2 đường màu đỏ khó có thể vượt qua
* Điểm buy tùy vào PP của anh chị, Buy ngay luôn nêu thích
* TP lý tưởng nằm ở mức giá 991
>>> Đây là setup cá nhân không phải tín hiệu để vào lệnh, anh chị nên tham khảo để cũng cố niềm tin.
Giao dịch đang hoạt động:
Mở cửa nhảy gap mất gần 10 điểm, chấp nhận được.
Giao dịch đang hoạt động:
động lực phe sell đang yếu dần
Đóng lệnh: dừng lỗ:
nhảy Gap quá mạnh
Giao dịch đang hoạt động:
tiếp tục mua
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.