trongvinh0403

VNI xác nhận thủng vùng hỗ trợ và tiến về đường biên của trend

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cái này là tui đoán bừa thôi, diễn biến tiếp theo sẽ đi theo đường kẻ màu vàng

Dòng này để dài hơn