phamvu1594

VNINDEX Kịch bản tích cực nhất.

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- TT Chung giảm phiên thứ 6 trên DAILY vs KL Lịch sử. Trên WEEK tạo 1 cây nến giảm bao trùm rất xấu. Dự đoán tiếp tục xu hướng giảm.
- Kịch Bản tích cực nhất của TT cũng phải về quanh 1250. Vận động tích luỹ trong khung 1 thời gian mới hi vọng đi tiếp.
( Chưa tính đến kịch bản xấu nhất là thị trường đi theo sóng ELLIOTT )
- Khuyến nghị:
+ Nên bảo vệ tài khoản hiện tại. Tránh mua mới bắt đáy, chờ tín hiệu. Kê các nhịp hồi ngắn cắt bớt tỷ trọng.
+ Tỷ trọng tài khoản: Ưu tiên 100% Tiền. Tối thiểu 50% Tiền.
+ Có thể tập trung quan sát và đảo sang 1 số dòng sản xuất mua và hold mang tính dài hạn hơn.

Bình luận