phoenixdnvn

Chiến lượt cho chứng khoán Việt.

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chứng khoán Việt.
Bài này viết cách đây 1 tháng, rất tiếc đợt đó giá vẫn chưa về vùng mua này, plan này vẫn giữ cho đến hiện tại, chiến lược nằm hết trong hình, mọi người tham khảo để lên plan giao dịch.
Chúc may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.