Vuthuydxtq34

Usd Index - Vn Index - VN30 Index

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vn Index : cho giá bám sát đường xu hướng , khả năng cao trong thời gian tới sẽ có một pha điều chỉnh , vì vậy để tham gia thị trường ck Việt nên cân nhắc tại đây , hoặc chờ giá kết thúc pha điều chỉnh này để vào .