ck_tudien_info

Bước vào giai đoạn rung lắc mạnh

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chú ý vào các vùng được khoanh đỏ !!!

Khi giá đi sát vào đường màu tím thì thường sẽ rung lắc mạnh, tuy nhiên dòng tiền mạnh và có độ tích lũy như hiện nay thì rất có thể lần này sẽ chỉ rung lắc chứ không gãy như 2 lần trước.