minhmango

VNINDEX test lại kháng cự 972

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hôm qua, Chỉ số VN-Index đã chốt phiên tăng 0,3% khi các nhà đầu tư toàn cầu thận trọng chờ đợi quyết định của Fed về lãi suất vào cuối tháng này.
Hiệu ứng hồi phục vào cuối phiên đã tạo quán tính cho thị trường tăng điểm vào đầu phiên hôm nay. Theo đó, VN-Index đã kiểm định lại khu vực kháng cự MA5 và MA100 tại 969-973 điểm.
Nếu lực cầu không đủ mạnh, thị trường sẽ suy yếu trở lại trong phiên chiều và củng cố tín hiệu đảo chiều giảm điểm của mẫu hình Evening Star được hình thành trong phiên 8/7.
Trước mẫu hình đảo chiều này, các nhà đầu tư nên thận trọng

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.