HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường vnindex và vn30f1m phiên sáng ngày 7.6.2022

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
điều chỉnh này không lành mạnh như ngày 2.6.2022
các nhà đầu tư bên cơ sở nên chốt 2/3 vị thế hoặc ít nhất 1/2 vị thế
xem video để hiểu rõ thêm chi tiết

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.