HarryDamThanhHiepNWG

góc khuất thị trường chứng khoán việt nam 14.9.2022

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
các chỉ số US30USD đã có tín hiệu điều chỉnh llusc 16h-17h hôm qua
đây là tín hiệu tiêu cực và lập tức chỉ số CRYPTO bị tác động lúc 19h00
và sự phục hồi đồng tiền USD ngay sau đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.