hoangvudb

VNI-INDEX vẫn đang xu hướng giảm dài hạn

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tuần vừa qua với các phiên tăng điểm mạnh nhưng cũng chỉ là xanh vỏ đỏ lòng, các trader khó mà kiếm được lợi nhuận trong các phiên như vậy, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để bảo toàn vốn.
Dự kiến các phiên tới sẽ điều chỉnh trở lại.