thinh27497

NÊM KHUNG 1H

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hiện tại nến 1h hiện đang nén lại 1 nêm, phá lên thì View lên hẳn 869 cho Việt NAm vươn tầm thế giới.
Thủng thì sẽ về thủng luôn 600 và tinh Thần khủng hoảng kéo dài, ( RSI có phần cấu tạo ra một phân kỳ âm)
TÔi thiên hướng về việc Giá xuống hơn vì nhận thấy các yếu tố Vi mô và Vĩ Mô hiện đang có tín hiệu đi xuống dù Việt NAm đã kiểm soát được dịch nhưng mà Thế giới Không mở cửa Thì Việt NAm BÁn cho ai?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.