minhmango

Liệu có một phiên điều chỉnh nhẹ cho vnindex?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong gần một tháng qua khi giảm 1,4% vào phiên hôm qua.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của tất cả các chỉ số chứng khoán, từ VN-Index, VN30 đều đã rơi vào trạng thái Tiêu cực và thị trường về mặt lý thuyết đã quay trở lại thị trường giá xuống (bear market). Đối với VN-Index, chỉ số này còn ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tại 945 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, ngưỡng hỗ trợ 945 điểm có thể giúp VN-Index xuất hiện một nhịp hồi phục nhẹ để kiểm định lại các đường MA100 và MA200 tại 957-959 điểm.
Nếu như lực cầu thị trường yếu trong nhịp hồi phục này, VN-Index sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giảm điểm trung hạn với mục tiêu là vùng đáy cũ quanh mốc 890-900 điểm.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.