Mr_Fly

VNINDEX điều chỉnh cho sự tăng trưởng mạnh hơn nữa

Giá lên
Mr_Fly Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
mọi người chú ý thời điểm này VNI đang thực hiện điều chỉnh trên con sóng thứ 3 trong mô hình sóng elliot. mức điều chỉnh hợp lưu theo t nhận thấy sẽ nhiều khả năng rơi vào mức fibo 61.8% tuy nhiên không loại trừ khả năng điều chỉnh sâu hơn về vùng fibo 31.8% nhằm tích lũy để có sự bứt phá mạnh trong con sóng 5.
Good luck.
nếu thấy hay và ý nghĩa hãy để lại 1 like 1 comment và đừng quên bấm theo dõi kênh youtube của tôi bởi vì trong năm 2021 sẽ có nhiều sự thú vị từ đó.
Bình luận:
múc thôi anh em chia dần ra múc rồi lựa để chốt nhá. chưa chắc đã hồi hẳn luôn đâu
Bình luận:
chúc anh em ăn tết vui vẻ, cuối tuần mình sẽ ra 1 video về chứng khoán việt nam cho anh em tham khảo để chơi. VNIDEX những ai bắt đáy theo mình thì có thể thanh khoản dần để ăn tết đi lợi nhuận gần 100 điểm rồi, ai vốn lớn không lo lắng gì thì cứ tự tin mà giữ tiếp, kinh tế việt nam đang phát triển chưa đi vào gia đoạn giảm tốc để củng cố nền kinh tế nên anh em cứ thoải mái.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.