minhmango

VNINDEX - Vùng mua thăm dò

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Phiên thứ 6, VN-Index duy trì tín hiệu ngắn hạn ở mức Tích cực với hỗ trợ MA5 tại 973 điểm. . Với việc đóng cửa trên MA100 tại 974 điểm, phiên cuối tuần có thể coi là phiên củng cố tương đối thành công đối với VN-Index.
Tuy vậy, quán tính giảm điểm đang tiếp tục được duy trì trong phiên đầu tuần hôm nay, để VN-Index kiểm định lại lực cầu tại khu vực hỗ trợ 973-974 điểm. Nếu lực cầu được duy trì ổn định tại đây, chỉ số sàn HOSE có thể sẽ hồi phục trở lại về phía cuối phiên và thúc đẩy một nhịp tăng mới lên quanh mốc 1000 điểm sau đó?

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.