HoangMinhchannel

REVIEW 20 - 24/03 - VNINDEX chờ xác nhận trong 2 ngày đầu tuần

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
I. Thông tin vĩ mô quan trọng

- FED nâng lãi suất thêm 0.25%

II. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong tuần (20 - 24/03)

Bất động sản: VHM , CEO
Ngân hàng: VPB , LPB
Chứng khoản: CTS , APG , VCI , FTS
Vật liệu: KSB , NBC
Thuỷ sản: FMC

III. Đánh giá thị trường chung

Theo cấu trúc thị trường thì mô hình sóng chéo kết thúc đang xuất hiện tại vùng 1018 – 1036 này. Kể từ đợt giảm từ đỉnh 1120 thì giá đã hoàn thành cấu trúc A-B-C-D-E, sau khi hoàn thành điểm E thì giá có thể sẽ kiểm tra lại vùng 1016 – 1036 lần nữa trước khi breakout kênh giá nối BD.

Chiến lược trong tuần sau:

Trong tuần sau, chúng ta sẽ chờ và theo dõi nhịp rũ nhẹ của thị trường về quanh vùng 1016 – 1036. Tại đây, chúng ta quan sát các nhóm ngành, nếu như cổ phiếu không giảm quá mạnh và bị sàn thì sẽ là cơ hội giao dịch.

Tuy nhiên, vẫn nên ưu tiên kỷ luật trong việc quản lý vốn vì xác suất sai vẫn có thể xảy ra.

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.