minhmango

Sau một đợt lên mạnh chứng khoán đang giằng co

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Phiên giao dịch giằng co hôm qua không ảnh hưởng đến các tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số. Cụ thể, VN-Index duy trì trạng thái Tích cực cho cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn với ngưỡng hỗ trợ tại 980-983 điểm.
Dự báo trong phiên hôm nay, với việc lực bán đang giành lại ưu thế so với lực mua, thị trường có thể sẽ xuất hiện phiên điều chỉnh giảm để kiểm định các ngưỡng hỗ trợ ngắn và trung hạn ở phía dưới. Sẽ là tích cực nếu áp lực bán không mạnh để lực cầu có thể giành lại quyền kiểm soát, giúp VN-Index, đóng cửa ở mức điểm tham chiếu hoặc trong sắc xanh để củng cố xu hướng tăng hiện tại. Ngược lại, tín hiệu sẽ kém khả quan đi nếu VN-Index đóng cửa phía dưới mốc 980 điểm.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.