minhmango

VNINDEX phục hồi - còn up trend?

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index phiên hôm nay đã tăng 1%, phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp của chỉ số. Đây cũng là phiên tăng điểm mạnh nhất của chỉ số trong 3 tuần qua. Gần như tất cả các TTCK khác tại Châu Á cũng đã tăng dù Trung Quốc đã thiết lập giá tham chiếu đồng Nhân dân Tệ ở mức thấp nhất từ 2008 đến nay.
Kháng cự trước mắt đối với chỉ số này là đường MA10 tại 983 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để VN-Index tiến vào kiểm định khu vực kháng cự tại 983 điểm. Ngưỡng cản tạo bởi sự hội tụ của cặp MA10, MA20 là một thách thức khá lớn trong ngắn hạn. Nhiều khả năng sẽ có dấu hiệu bán ra tại đây.
Không loại trừ khả năng thị trường sẽ bộc lộ sự suy yếu trở lại trong phiên chiều và VN-Index có thể phải kiểm định lại mốc 973 điểm của hỗ trợ MA100 ngày sau đó.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.