toansystem

VNindex xu hướng tuần 21/3 - 25/3/22

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex xu hướng tuần 21/3 - 25/3/22
Khả năng cao quay lại test vùng 1450 và 1430,
nếu thủng mạnh sẽ đến vùng 1400 - 1388
anh em đầu tư nên cẩn thận xuống tiền giai đoạn này nhé.

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.