minhmango

Vnindex - mạnh lên nhờ ngân hàng

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã tăng 1% trong phiên hôm nay.
Các mã tài chính đã có một phiên tăng điểm tích cực. VCB (+2,4%) là mã đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho chỉ số khi đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 3/2018 đến nay.
Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số đều có sự cải thiện. Vượt lên MA200, Vnindex có tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn là tích cực.
Dự báo trong phiên ngày mai, hiệu ứng Tích cực có thể tiếp tục tạo hiệu ứng tăng điểm vào nửa đầu phiên giao dịch, VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự mạnh tại bởi cặp MA50 và MA100 đang hội tụ tại mốc 967 điểm. Sau đó, áp lực chốt lãi có thể sẽ được thúc đẩy tại đây, đà tăng của thị trường nói chung và VN-Index nói riêng có thể bị thu hẹp.
Các nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.


Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.