TedPham

TRẢI & NGHIỆM NOTES 4

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Cái điều khó nhất trong Trading không phải là kiếm Divergence, định hướng đi của Trend, hay dò la lúc nào Strength đang yếu dần... Mà là trả lời câu hỏi KHI NÀO sự việc nó SẼ xảy ra. Người ta gọi cái đó là TIMING. Vì Trading là một mind game nên Thắng Thua phần lớn là do chính cái lối suy nghĩ của anh mà ra, chứ không phải vì thị trường. Thị trường có 3 hướng đi chính. 2/3 hướng đó sẽ làm anh từ huề đến thắng. Nhưng tại sao người ta thua nhiều hơn thắng? Có phải là tại mình không? Có một câu như thế này: DON'T TELL ME WHAT TO BUY, TELL ME WHEN TO BUY. Đại ý của câu nói đó là Đừng nói cho tui biết nên mua cái gì (vì đó là việc dể làm), mà hãy nó cho tui biết LÚC NÀO nên mua. TIMING là người ta tự chọn cho mình một thời điểm để Trade.

- Timing hầu như là một điều mà không ai có thể đoán được. Hên lắm! là anh đoán nó trúng một vài lần, chứ không thể nào trúng mãi. Đó là một CHÂN LÝ. US Market crash vào năm 1987, trước đó một tuần có một bà Analyst của Lehman Bros lên TV nói đại là vào tuần sau thì Market CÓ THỂ đi xuống. Trong thâm tâm của bả thì chắc cũng đâu biết gì hơn. Vậy mà tuần sau nó Crash thiệt. Chỉ bao nhiêu đó thôi vậy mà bả trở thành một super star trong thế giới đầu tư mải cho đến hôm nay. Cứ mỗi khi Market có chuyện gì thì người ta đi kiếm bả. Gần chục năm qua, bả chả trúng lại lần nào. Cuối cùng người ta mới hết đi kiếm bả nữa. Bây giờ thì không biết ra sao . Ngụ ý của câu chuyện này là không ai đoán được cả. Bởi thế điểm chính yếu trong trading là anh chấp nhận một mức anh thua nào đó và đi ra không nuối tiếc – Cutloss.

- Tại sao Trader nhà Nghề luôn nhấn mạnh cái gọi là LONGEVITY in Trading. Tại vì nếu anh còn sống thì còn cơ hội. Đó là anh chỉ có thể make $$$ khi Market cho phép cái system của anh make $$$ (hệ thống của anh phù hợp với giai đoạn đó của thị trường). Market chưa cho phép, anh rất khó make $$$ lém hen. Có cố gắng thì cũng hy vọng được vài đồng bạc cạo gió. Ngược lại, lúc nó cho phép rồi anh đánh đâu thắng đó. Cái này có phải là hên xui? NO ... cái này chả phải hên xui gì cả, mà là TIMING, là THỜI ĐIỂM mà cái SYSTEM của anh HỢP THỜI (gặp thời thế, thế thời phải thế). TIMING đó có nghĩa là trong giai đoạn ấy Market rất dễ trade (long/short). Bắt được cái TIMING này đúng thì nếu có thua nhiều lúc trước sẽ gở lại rất mau. Cái giai đoạn TIMING này, nó NHIỆM MẦU đến nổi GÀ nhảy vào đúng lúc, trade ăn lia lịa. Rồi gà tưởng mình là thiên tài. Sau giai đoạn đó, nếu gà không biết tại sao , cứ đưa sừng vô húc tiếp thì bảo đảm số tiền thắng kia sẽ đi rất mau. Gà có thể ngạc nhiên về sự "phân tích" của mình về giai đoạn này, nhưng nếu gà hiểu khả năng của mình thì gà biết rằng mình chả có phân tích "mịa gì cả." Tất cả là một chữ HÊN to tổ bố. Nhưng con người thường vốn có cái nhìn "rất vĩ đại" về cá nhân mình, nên ít ai thấy rằng cơn gió lành vừa qua ấy đơn giản chỉ là A GOOD TIMING thui. Bởi thế thành công trong Trading đòi hỏi sự hiểu biết, kềm chế cá nhân và chữ Nhẫn của người Trader.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.