TrongLe

Phân Tích Chu kì lớn VNindex

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chào ACE trader
Thị trường đã trải qua những lần điều chỉnh trong vài tháng qua sau. Chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá lại thị trường ở góc độ chu kì lớn, để biết chúng ta đang ở đâu trên thị trường.
Thị trường cũng như vạn vật trong vũ trụ luôn tồn tại một khái niệm gọi là " Chu Kì ", Giống như một năm có bốn mùa Xuân- Hạ - Thu- Đông, Đời người thì có Sinh-Lão-Bệnh- Tử và thị trường thì có Tích lũy - Tăng trưởng - Phân phối - Suy yếu.
Để làm rõ hơn về chu kì thị trường , Tôi lấy dữ liệu từ 5/2014-->07/2022, Tôi tạm chia ra các gia chu kì như sau:
+ Chu kì 1 kéo dài từ 5/2014 -> 5/2018 (4 năm )
@ 5/2014 -> 07/2016 : kéo dài 110 Tuần, đây là gia đoạn Phân phối - suy yếu- tích lũy
@ 07/2016 -> 05/2018 : kéo dài 99 Tuần đây là giai đoạn tăng trưởng
+ Chu kì 2 kéo dài từ 5/2018 -> 5/2022 (4 năm )
@ 5/2018 -> 08/2020 : kéo dài 118 Tuần, đây là gia đoạn Phân phối - suy yếu- tích lũy
@ 09/2020 -> 04/2022 : kéo dài 84 Tuần đây là giai đoạn tăng trưởng
Như vậy chúng ta có thể thấy giai đoạn Phân phối - suy yếu- tích lũy được gộp chung vào 1 giai đoạn kéo dài trung bình trên 110 Tuần, Giai đoạn thuần tăng trưởng kéo dài trung bình 90
Dựa trên dữ liệu có được gần nhất trong 8 năm trở lại của chu kì , ta có thể đưa ra ước lượng cho chu kì tiếp theo ( 4 năm )
@ Phân phối - suy yếu- tích lũy sẽ kéo dài trung bình 100-120W tuần sẽ là rơi vào đâu đó khoảng tháng 04-05/2024
@ Giai đoạn trăng trưởng có thể bắt đầu 04-05/2024
Việc xác định chu kì không giúp chúng ta dự đoán chính xác thị trường diễn ra như thế nào, nhưng nó cho chúng ta có cài nhìn tổng thể về thị trường để đưa ra cách quản lý danh mục, giải ngân vốn một cách phù hợp
Quá Khứ là Cố Định, Tương Lai là Bất Định. Học nhiều từ quá khứ sẽ giúp ta giảm bớt những sai lầm ở tương lai
Chúc Anh Chị Em đầu tư thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.