HoangMinhchannel

ĐÁNH GIÁ VNINDEX TUẦN (22-26/11)

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số chung của VNINdex hiện tại đang trong giai đoạn khó lường trước diễn biến của thị trường quốc tế nói chung và biến thể của dịch bệnh nói riêng, với tình hình hiện tại, xu hướng đang gặp nhiều trở ngại và khó đánh giá hơn bình thường khi các thị trường trên thế giới đều đồng loại giảm điểm. Để dễ dàng phân tích hơn trong ngắn hạn, ta sẽ mượn chỉ số US30 để đánh giá về thị trường.

Nếu so sánh về tính tương quan giữa thị trường mình và thị trường Mỹ (US30) thì nó sẽ có sự tương quan gần như 80%.

Quay lại thời gian tháng 7, thị trường Mỹ báo động cho mình trước có đợt giảm ngắn hạn vào 17/6 và đến tháng 7 thị trường của mình cũng giảm ở mức tương đương.

Tiếp tục đến 18/8, US30 cũng có đợt giảm nhưng lúc này đợt giam này ít hơn nên thị trường mình chỉ cần ít thời gian để tích luỹ và giảm vào thời điểm 23/8.

Đầu tháng 9 US30 tiếp tục giảm và sau đó 20 ngày thì VNIndex cũng sẽ bị kéo giam điểm tương tự.

Hiện tại US30 đã thủng vùng hỗ trợ đã vượt vào ngày thứ 6 (26/11). hiện tại thị trường mình có thể vẫn còn thời gian để thích nghi nhưng mình sẽ nhìn vào tình hình thực tế xem khả năng tiếp tục vượt trong tuần sau. Nếu như giá vẫn tích luỹ và US30 tiếp tục rơi thì đó là dấu hiệu báo cho mình phải cân nhắc làm gì tiếp theo trong ngắn hạn.

Sự so sánh này có thể đúng hoặc cũng có thể sai, chỉ mang tính khách quan và tham khảo!

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.