toansystem

Dự báo xu hướng vnindex năm 2022

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vnindex lực thị trường giảm động lực breakout khỏi vùng cầu thấp và động lực breakout trendline thấp nên sẽ ủng hộ xu hướng đảo chiều xuống (xác suất 80%)

các điểm dừng chân của vnindex lần lượt quanh các vùng 1420 - 1325 - 1250 và sâu nhất có thể về là 1130
Nếu vnindex tăng thì chỉ tăng thêm lên vùng 1600 và đảo chiều (xác suất 20%)

-------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và đây không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự quyết định và tự chịu tránh nhiệm trên tài sản của bản thân nhé. nhớ đặt STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.